Sterven

Liefdevol rond verlies biedt stervensbegeleiding aan.
Dit is begeleiding op psychosociaal en ‘spiritueel’ vlak. Spiritualiteit is niet hetzelfde als ‘religieus’ of ‘bovennatuurlijk’. Je kunt ‘spiritualiteit’ ook vervangen voor ‘zingeving’ of voor ‘existentiële vragen’.

Spirituele zorg is opgenomen in de richtlijnen van de WHO voor palliatieve zorg. (http://www.palliatievezorg.nl)

Een intensieve periode

De periode rond het sterven is een hele zware inspannende tijd. Het vergt veel van de betrokken. Zowel qua emoties als qua lichamelijke belasting. Het gaat vaak samen met een periode van weinig of slecht slapen, veel regelen, veel emotionele contacten met mensen die afscheid willen nemen en veel aanpassen aan de steeds veranderende lichamelijke- en geestelijke situatie van de persoon die op sterven ligt.

Het zien en verzorgen van je grenzen

Je kan in deze hectische periode je grenzen kwijt raken als gevolg van alle dingen die geregeld moeten worden of dingen die op je af komen. Het kan fijn zijn als iemand je deze periode bij staat. Iemand die op een rustige manier aanwezig is en je helpt te ordenen in wat voor jou prioriteit heeft.  Die jouw welzijn in de gaten houd en taken kan helpen delegeren. Iemand die het proces van sterven vaker van dichtbij meemaakt en die je kan begeleiden in de emoties, zingevingsvragen  en andere dingen die naar voren komen.

Samen een afscheid vormgeven

Samen met jou en je dierbaren kunnen we praten over afscheid nemen.  Over wat zij prettig zouden vinden en over wat jij belangrijk vindt om te delen met je dierbaren.

Begeleiding kan in de vorm van:

  • persoonlijke gesprekken
  • ondersteuning bij gesprekken met derden
  • ontspanning- en aandachtsoefeningen
  • massage/lichaamsoefeningen
  • het onderzoeken van angstgevoelens
  • het samen vormgeven aan rituelen
  • hulp bij organisatorische vragen en het doorverwijzen bij specialistische hulpvragen of wensen.