feb 2020 - Dialoog Laatste Levensfase

In de maanden voor de crisis had ons Ministerie van VWS de pilot 'Dialoog Laatste Levensfase' geïnitieerd.
Een serie bijeenkomsten in 4 grote steden in Nederland om met elkaar te praten over wat voor ons 'burgers' van belang is in de laatste levensfase. Een initiatief dat ik van harte toejuich. Laten we vooral met elkaar hier het gesprek over aan gaan. Juist nu onze samenleving zo 'op en top maakbaar' lijkt. Ik was erg blij gevraagd te zijn als een van de gespreksleiders om deze dialogen te begeleiden. Helaas is het project tijdelijk 'onhold' gezet vanwege de getroffen Corona-maatregelen, maar zodra het kan lijkt het me uitermate belangrijk hierover verder te praten met elkaar. Het bleek, vooral in kleinere groepen, uitermate verbindend. Het lijkt me goed dit in alle steden en gemeenschappen te organiseren.

Ga terug