jan 2014 - sharecare

23 Januari participeert Liefdevol rond Verlies in een inventarisatie/brainstorm bijeenkomst van Sharecare, verschillende zorgverleners en de gemeente Wageningen. Doel is om te onderzoeken of de ICT-Tool (zorgsite.nl) bruikbaar is bij het concreet vormgeven en invullen van zorgnetwerken, waarin clienten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals een rol kunnen spelen.

Ga terug