jun 2014 - brainstorm VihZ en symposium nov

22 mei j.l. heeft Liefdevol rond Verlies via de Linkedin-netwerkgroep 'Verlies in het Ziekenhuis' een landelijke brainstormavond georganiseerd in Amersfoort om na te denken over de opvang van familie en dierbaren na een onverwacht verlies in het ziekenhuis. Deelnemenden zijn verliesbegeleiders, ervaringsdeskundigen, verpleeg-kundigen, rouwbegegeleiders e.d. Een vervolg op deze brainstorm zal plaatsvinden op 2 juli 2014. Bij interesse kunt u zich aanmelden bij de groep via Linked-in.

Een andere heugelijke mededeling is dat Liefdevol rond Verlies in november een symposium zal organiseren over 'De waarde van spiritualiteit bij chronische en ongeneeslijke ziekten' met de gastsprekers: Carlo Leget, William Yang en Irene Bakker. Accreditatie wordt aangevraagd. Meer informatie volgt.

Ga terug