sep 2014 - nieuwe datum symposium

Het symposium van 13 november a.s wordt verplaatst naar donderdagavond 16 april 2015. Het zal plaatsvinden in KenKon, centrum voor Integral Life and Training in Wageningen. Sprekers zijn Carlo Leget, William Yang en Jotika Hermsen. Jotika spreekt in de plaats van Irene Bakker, die de maand april in Frankrijk en Bhutan werkzaam is. Jotika, voormalig Franciscaans non is een zeer gewaardeerd Vipassana leraar in de traditie van de Thaïse monnik Mettavihari. Ze ontving in 2005 een VN-award voor ‘Outstanding Woman in Buddhism’.

Claudia Hiemstra, heeft zich het afgelopen seizoen toege-
legd op het schrijven van een kinderverhaal over emoties en rouw. Het kleine meisje Olijfje ligt al kijkend naar de wolken in het gras en beleeft en befilosofeert haar emo-
ties. Het is ontroerend om te lezen hoe ze deze emoties en gedachten bekijkt en toe laat. De volgende stap naar een mooie uitgave is nu het zoeken naar passende illustraties.

Ga terug