sept 2015 - nieuwe groep

lotgenotengroep 'Mindfulness en Rouw'

De nieuwe lotgenotengroep 'Mindfulness en Rouw' start op donderdagavond 15 oktober van 19.30- 21.00 uur aan het Nieuwe Kanaal 11 in Wageningen. Het zijn 6 bijeen-komsten op de data 15, 22, 29 okt. en 5, 12, 19 nov.
Wij zien 'rouw' breed; naast het overlijden van een dierbare kun je ook rouwen om het verlies van een relatie, het verlies van je gezondheid, het verlies van een toekomstperspectief of ongewenste kinderloosheid. Mindfulness is erg ondersteunend in deze periodes van rouw. Opgave kan via onze contactpagina.
Informatie vind je hier.

Op 1 oktober is er een gratis kennismakingsavond, opgave voor deze avond graag via info@liefdevolrondverlies.nl

Ga terug