Verlies bespreekbaar maken

Wij vinden het fijn als verlies beter BESPREEKBAAR en ERKEND wordt in onze maatschappij. Om te beginnen in het gezin, in onze sociale kring en op school, maar ook in beroepsopleidingen en op de werkvloer. Iedereen krijgt vroeg of laat met verlies te maken.
We leven in een maatschappij waarin 'maakbaarheid', presteren en 'je onderscheiden' de norm is. Een probleem moet gefixt worden. Maar hoe dealen we met iets wat niet 'gefixt' kan worden, iets wat we moeten dragen, doorleven, verduren. Zijn we daar wel op voorbereid? Hebben we daar genoeg tools voor en kunnen we daarin goed voor onszelf en voor elkaar zorgen?

Liefdevol rond Verlies biedt begeleiding aan gedurende de hele periode van verlies. Dus vanaf het moment van diagnose, bij het ziek zijn en het sterven tot en met de periode van rouw. Omdat uit de praktijk blijkt, dat dit ervaren wordt als zeer waardevol en steun geeft in het latere rouwproces.

Werken vanuit verbinding en nabijheid

Wij werken vanuit verbinding en nabijheid. Door met alle betrokkenen het gesprek aan te gaan over verlies en wat dit met ons doet, ontstaat er meer begrip en inzicht. Hierdoor zijn we beter in staat er voor elkaar te zijn, onze grenzen aan te geven en elkaar steun te bieden in wat nodig is om verder te gaan.

De verliesbegeleiding BEPERKT ZICH NIET tot ziekte en sterven. Ook kun je begeleiding krijgen bij andere intense verlieservaringen zoals een SCHEIDING, verlies van WERK of TOEKOMSTPERSPECTIEF.

Wij helpen bij het zoeken naar antwoorden op alle vragen die loskomen. Bij het omgaan met de emoties die worden ervaren. Bij het ordenen van alle informatie die op je afkomt. Bij het aanbrengen van structuur en goede zelfzorg die jou ondersteunen in je veerkracht.

 

Delen maakt dragelijker

Praten over verlies en verdriet, is voor veel mensen lastig. Het kan pijnlijk en angstig zijn om met verdriet te worden geconfronteerd. Ook voor de omgeving is het soms moeilijk om ernaar te vragen.Wat zeg je tegen iemand die zoveel verdriet heeft? En wat geef je als antwoord als iemand vraagt hoe het met je gaat? Het kan spannend voelen: het kiezen om je kwetsbaar en open op te stellen. Om je ontreddering of je 'niet weten' te delen. Toch is het belangrijk dat wij leren hierover in gesprek te zijn.

Praten en het op verschillende manieren uiting geven aan verlies en verdriet, verbindt ons als mensen. Het maakt dat we meer compassie voor elkaar voelen en het helpt ons de pijn te dragen en te verzachten.

Als we vertrouwd raken met het praten over verdriet, dood, angst en verlies, kan ons dat helpen om goed en bewust afscheid van elkaar te nemen.

Manier van werken

In onze begeleiding gebruiken we naast het praten (als je dat prettig vindt) ook ontspannings- en aandachts-
oefeningen, lichaamsgerichte oefeningen om met emoties te werken en expressiemiddelen zoals beeldend werken, schrijven en muziek.
Deze technieken kunnen ondersteunend werken en uitkomst bieden als je door een veelheid aan gedachten of emoties jezelf slecht uit kunt drukken in een gesprek. Ook kinderen vinden het vaak fijn om op een spelende manier of via beelden te communiceren.

Liefdevol rond Verlies heeft geen religieuze achtergrond en werkt vanuit een holistisch mensbeeld. Wij werken graag samen met andere betrokken zorgverleners en kunnen je doorverwijzen indien er gespecialiseerde hulp of expertise nodig is.

Pdf over emoties, angst en hoe verdriet je sterker kan maken