Stervensbegeleiding een wederzijds proces, Renée Zeylmans

ISBN 978-90-6238-859-2

Als in een caleidoscoop laat dit boek een veelkleurig beeld zien van stervensbegeleiding als een wederzijds proces. De lezer vindt hier het resultaat van vele visies op dit proces, belicht vanuit verschillende disciplines. Een waardevol, ondogmatisch boek dat inspireert tot zorgvuldigheid en afstemming en alertheid op wederzijdse (diepere) behoeften.

Dit boek is de vrucht van een 'levenswerk: de begeleiding van stervenden, rouwenden en gestorvenen. In haar begeleidingswerk en in dit boek spelen antroposofische visies een rol mee. Het is geschreven voor iedereen die te maken heeft met het begeleiden van stervenden.