Als het leven veel pijn doet, achterblijven na zelfdoding, Harry de Bock

ISBN 978-90-484-0267-0, Free Musketeers

Zelfdoding, nog steeds een taboe in onze samenleving. De nabestaanden worstelen met schuldgevoelens, gemis, kwaadheid, schaamte. Allerlei verhalen rond de zelfgekozen dood doen de ronde. Dit boek wil proberen om zelfdoding onder de aandacht te brengen. De nabestaanden na een zelfdoding van een dierbare komen uitgebreid aan het woord. Zij vertellen openhartig over hun leven met een naaste die ‘worstelde met het leven’.

Er is ook aandacht voor jongeren en scholen rond het thema zelfdoding.