Dementie

dementelcoach.nl telefonische hulp voor de naasten van mensen met dementie
alzheimer-nederland.nl hulp, informatie, advies en blogs over dementie
odensehuisgelderland.nl inloophuis voor beginnend dementerenden en hun familie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte aan informatie, aan contact met lotgenoten, aan perspectief en actief deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving en aan hulp bij het omgaan met de ziekte.
Zorg-rond-het-levenseinde Een pdf met uitgebreide informatie voor naasten over dementie en zorg in de laatste levensfase van Vumc.