Kanker

hdi.nl  Helen Dowling Instituut, psychologische zorg bij kanker
kanker.nl  nieuws, informatie, discussieforum, lotgenoten en organisaties
taborhuis.nl centrum voor begeleiding van mensen met kanker
hofvankairos.nl  ‘pleiterplaats voor de ziel’ retraites bij kanker
lesvaux.nl  hulp en begeleiding bij kanker in Nederland en Frankrijk
vokk.nl  vereniging ouders kind en kanker
in-de-wolken.nl  site die zich richt op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander. Ze ontwikkelen brochures, boeken en andere materialen, zijn ze met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.
owise.nl instructiefilmpje over de I-phone app van o-wise voor borstkankerpatiënten, deze app biedt o.a. overzicht, informatie en monitoring.

Kanker

metrobbin.nl is een app voor smartphones en tablets, die zich richt op het vergroten van de mentale fitheid voor mensen met borstkanker.
www.viore.org is een stichting en inloopcentrum in Hilversum met allerhande activiteiten en begeleiding voor mensen die leven met kanker (ook die kanker gehád hebben en aan de naasten)

Ga terug