Kinderen en jongeren

regenboogboom.nl een stichting die zich inzet voor zieke kinderen.
kankerspoken.nl voor kinderen en jongeren die een ouder hebben met kanker.
stichtingjongehelden.nl site voor kinderen en tieners die te maken hebben met een ingrijpend verlies.
achterderegenboog.nl informatieve site voor verliesverwerking bij kinderen.
dewereldvanverschil.nl virtuele wereld voor kinderen en jongeren, met vragen en opdrachten over verlies. Ook kunnen ze er andere jongeren ontmoeten en vragen stellen aan hulpverleners.
sterrenkracht.nl een stichting die hulp biedt aan kinderen, jongeren en gezinnen na het overlijden van een ouder, ze faciliteren lotgenotencontact en lotgenotenweekenden
survivalkid.nl is een virtueel buurthuis voor jongeren (12-24 jaar) die een gezinslid hebben met psychischeKinderen en jongeren

problemen of een verslaving. (Bevat informatie, oefeningen, testjes, chat met lotgenoten, mail en chat met
een coach). Eén keer per maand is er een speciaal chatcafé voor jongeren die nabestaande zijn
na zelfdoding of die een gezinslid hebben die een poging heeft gedaan of er mee dreigt.
mijntasenik.nl is een website waar op je diverse 'verlies-tassen' kunt bekijken en bestellen, de tassen bieden gespreksopeningen, troost, uitingsmogelijkheden e.d. voor kinderen


Ga terug