ziekte en palliatieve zorg

palliatievezorg.nl informatie site over palliatieve zorg in Nederland
palliatief.nl site van Agora met veel informatie en links
alsjenietmeerbeterwordt.nl lotgenoten voorlichting over de laatste levensfase
doodgewoonbespreekbaar.nl praten en vragen over de dood
ongeneeslijk.nl nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten
palvooru.nl een site met veel informatie en achtergrond- artikelen over ongeneeslijk ziek zijn en palliatieve zorg