Basis- en middelbaar onderwijs

De basistrainingLeerlingen, verlies en verdrietbeslaat 2 dagdelen. In deze training geven wij handvatten voor ‘hoe je verlies en verdriet bespreekbaar kan maken in de klas’, zowel in als buiten lestijden.

Aan de orde komen: veiligheid, interesse, het maken van contact, erkennen, inleven, angst, kwetsbaarheid, praktische oefeningen, opvang en nazorg

In de praktijk hebben wij gezien, dat de onderlinge band tussen kinderen sterker wordt en dat de kinderen en jongeren zich beter ‘gezien’ en gewaardeerd voelen, wanneer er op school ruimte is om hun gevoelens te uiten en die te bespreken.  Wanneer verdriet er mag zijn. De inleving in andermans verhaal en verdriet, vergroot het respect voor elkaar. Het komt ten goede aan een positieve sfeer op school en aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Beroepsopleidingen

Gastlessen/modules ‘psychosociale en spirituele zorg’ en 'rouw' aan beroepsopleidingen in de zorgsector.

LRV geeft les in de volgende onderwerpen:

  • psychosociale en spirituele zorg bij ongeneeslijk zieken
  • zorg voor zorgenden
  • omgaan met verlies en verdriet

Deze lessen of modules kunnen geïntegreerd worden in het opleidingsprogramma van opleidingen in de verzorging, ouderenzorg, revalidatie, verpleging, geneeskunde en psychische of geestelijke verzorging.

voor meer informatie of een onderwijsprogramma kun je contact met ons opnemen.