Inzicht in het mentale en spirituele proces van verlies

3 dagdelen, in deze training besteden we aandacht aan het mentale, sociale, psychologische, emotionele en spirituele proces bij verlies, dat vaak onderbelicht blijft in vergelijking tot het fysieke en medische proces

Het leven van iemand die te maken krijgt met verlies, staat bol van de veranderingen. Veranderingen in relaties, behoeften, houvast, toekomstperspectief, sociale omgeving, beschouwing, prioriteiten, grenzen etc. Deze veranderingen zetten een enorm proces in werking. Een proces dat erg van invloed is op iemands fysieke en emotionele welbevinden en zijn/haar omgeving. Ook beinvloedt het de zorg die iemand kan en wil accepteren. Als verzorgers/hulpverleners is het belangrijk om enigszins inzicht te hebben in dit proces. Tijdens de training besteden we aandacht aan o.a. de ‘rouwtaken’ (zoals hoogleraar Verliesverwerking Manu Keirse ze noemt) die komen kijken bij een verlies en we doen verschillende oefeningen.

Samen bespreken we de volgende vragen en de daarbij behorende begeleidingsmogelijkheden.

  • Welke emoties kunnen loskomen als gevolg van een verlies?
  • In welke psychosomatische klachten kan een verlies zich uiten?
  • Welke vragen, behoeften en veranderingen kunnen ontstaan met betrekking tot spiritualiteit?
  • Hoe zijn de sociale relaties van je cliënt? Hoe is de band met familie? Is er hulp? Hoe kan je je cliënt hierin ondersteunen?

Deelnemers krijgen een leeslijst met aanbevolen vakliteratuur en artikelen.

Ga terug