Vrijwilligers

LRV verzorgt een basistraining voor vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg en veel te maken krijgen met verlies, b.v. buddy’s, gastvrouwen/heren in zieken- en verzorgingshuizen, co-patiënten, hospicemedewerkers, vptz-medewerkers etc.

In de training wordt uitgebreid gesproken over het proces van verlies en sterven. Wat kan behulpzaam zijn, hoe stem je af, waar moet je rekening mee houden? We proberen inzicht te krijgen in hoe wij zelf tegen sterven aankijken, waar onze angsten liggen en hoe wij de zorg verlenen. Hoe ervaren wij anderen en zij ons?

We werken met een mengeling van theoretische overdracht, gesprekken, oefeningen, rollenspellen en interactieve oefeningen in kleine groepjes. Bij de training ontvangt je een leeslijst, met vakliteratuur en artikelen

Basis-training ‘Ondersteunende zorg voor palliatieve patiënten’ 6 dagdelen

Onderwerpen waar we in deze training ruim aandacht aan besteden zijn:

  • inzicht in het fysieke, mentale en spirituele proces van verlies/sterven
  • afstemming op de cliënt en zijn/haar dierbaren
  • communicatie
  • zorgvalkuilen
  • houding
  • angst en onzekerheden
  • zelfzorg en intervisie