Claudia Hiemstra

is als trainer verbonden aan LRV en richt zich met name op scholen en werkgevers/zorgverleners. Het omgaan met verlies op de werkvloer en zichtbaar maken van gezamenlijke gevoelens en waarden is haar specialisme.

Claudia heeft zich vanuit haar achtergrond als cultureel antropoloog verdiept in vraagstukken rond het wezen van de mens, en is daarnaast geschoold in diverse therapeutische technieken (waaronder systeemopstellingen van Bert Hellinger, NLP, soul retrieval en Voice Dialogue).

Claudia volgde opleidingen in groepsprocessen en communicatie-vaardigheden o.a. de opleiding ‘Teamcoaching’ aan de School van Coaching en trainingen in System Centered Training, Dialoog en Geweldloze Communicatie. 
System Centered Training is een manier van werken waarbij een groep mensen die met elkaar werkt, leeft of

familie is, gezien wordt als een systeem waarbinnen iedereen een rol vervult. Als er iemand uit het systeem stapt, wordt de rol door iemand anders overgenomen. Bijvoorbeeld de rol van criticus of de rol van ondersteunende. Elke rol heeft zijn functie en noodzaak binnen het systeem. Als je de functie van de rol ziet, groeit de waardering.

Naast haar verbondenheid aan LRV heeft ze haar eigen bedrijf Pre§ence (www.pressence.nu) van waaruit ze procesbegeleiding faciliteert en training en coaching aanbiedt. Haar doelstelling hierbij is, dat ze mensen tot bloei wilt laten komen.

Kernwoorden

Kernwoorden voor Claudia zijn: openheid, ‘zijn’, respect, verbinding, veiligheid, bloei, talenten en groei.

 

Kracht

Claudia’s kracht ligt in het zichtbaar maken van gezamenlijke waarden. Wanneer er spanningen zijn in een groep, weet zij snel een veilige sfeer neer te zetten waarbinnen mensen zich durven openen. Zij weet haar oprechte interesse in de gevoelens, patronen en processen van mensen op een integere manier over te brengen op de groep waarmee zij werkt. Zo ontstaat er een open sfeer, en respect en begrip voor elkaars zienswijze en interpretatie. De verbinding en saamhorigheid maakt het mogelijk om samen als groep naar een doel te werken . Claudia heeft een scherp ontwikkeld ‘oog’ voor wat in mensen leeft.