Een weeffout in onze sterren

ISBN 978-90-477-0661-8 Lemniscaat

Werkelijk prachtig boek over Hazel en Gus die elkaar ontmoeten op een gesprekgroep voor jongeren die gediagnostiseerd (of zijn geweest) met kanker. Een boek over liefde, leven, worsteling en passie. Ze leven het leven tot op het bot.