Om alles wat er niet meer is

ISBN 978-90-784-3410-8, Ten Have, Kampen-Averbode

Dit boek is speciaal bestemd voor jongeren die achterblijven na zelfdoding en is geschreven door Riet Fiddelaers en Monique van het Erve.Veel rouwende jongeren vinden het moeilijk hun kwetsbare kant te laten zien en over hun gevoelens te praten, waardoor ze verstrikt kunnen raken in hun eigen gedachten. In dit boek vertellen ze openhartig over wie zij verloren hebben en hoe ze de periode voor en na het overlijden hebben ervaren. Ze vullen hun verhalen aan met eigen tips en gedichten. Zo bieden ze zichzelf en andere jongeren handvatten om rouwen na zelfdoding beter bespreekbaar te maken.